Είμαστε όλοι μαζί στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε. Στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις διαφημίζοντας αυτές δωρεάν σε όλο το διάστημα της πανδημίας. #wearealltogetherNOW